Klorfritt Badvatten

Om du inte är entusiastisk över tanken på att bada i klorerat vatten och istället vill ha ett spa utan klorlukt, erbjuder vi andra bra alternativ för att säkerställa vattenhygien. På SpaCare är våra klorfria lösningar baserade på aktivt syre, brom och biobromid.

Även om du vill bada i klorfritt vatten, rekommenderar vi - för din säkerhet - att du tillsätter klor i din spa en gång i veckan.