Avdelnings Ventiler

Dessa T-ventiler med ett inlopp och två uttag fördelar vattenflöde till det valda spa området (ett säte, två säten ...) och även intensiteten på vattnet vid massagestrålens utlopp.

Många märken, särskilt kinesiska, säljer nu sina egna modeller, och alla (ventiler och ventil delar) är väldigt lika: för att se till att du inte är förvirrad i valet av ersättningsventil, lita på den specifika formen på den inre delen!