Pentair by Balboa

Fyra kategorier av jets finns tillgängliga under varumärket Pentair, känt som Pentair av Balboa sedan 2008: Euro Cyclone, Micro Cyclone, Luxury Cyclone och Cyclone.

Euro Cyclone Micro Cyclone Luxury Cyclone Cyclone
Längd 72 mm 92 mm 98-103 mm 140 mm
Diameter Front
49 mm 74-83 mm 88-107 mm 127 mm
Max. ∅ bakre elementet 27 mm 40 mm 50 mm 64 mm
Ytterdiameter Vattenintag 14 mm 14 mm 18 mm 18 mm

Om du inte hittar den jet du behöver, skicka ett e-postmeddelande (och bilder om möjligt) av den modell du letar efter så gör vi vårt bästa för att hitta en kompatibel jet.